Skip links

Pazarlamada Yepyeni Bir Akım Var: Etkileyici Pazarlama (Influencer Marketing)

Bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonuçları hayli ilginçtir. Tüketicilerin önemli bir kısmı (yüzde 92), çevrelerinden duydukları önerilere daha fazla kulak asmakta ve bunlara güvenmektedir. İçinde bulunduğumuz çağda, Etkileyici Pazarlama (Influencer Marketing) olarak ifade edilen yöntem, bir yerde Sözlü Pazarlama (Word of Mouth) yöntemidir. Bu yöntemin temel yaklaşımı, reklam odaklı bir pazarlama yerine, insan odaklı bir pazarlama yapmaktır.

Dilimize kısa sürede yerleşen bu kavram İngilizcedir. Influencer, etkileyici kişi olarak dilimize çevrilebilir. Pazarlama terminolojisinde ise tüketicilerin satın alma kararında etkili olan kişi olarak tanımlanabilir. Son yıllarda reklam sektöründe Etkileyici Pazarlama (Influencer Marketing) yöntemine daha fazla başvurulduğu görülmektedir. Şirketlerin pazarlama bütçelerinde bu yöntem daha fazla yer almaya başlamıştır. Yaşanan gelişmelere bakılırsa bu akımın bu kadar tutmasında sosyal medya fenomenlerinin büyük katkısı olmuştur. Bu kişilerin paylaşımları kısa sürede büyük kitlelere ulaşınca bu yöntemin pazarlama sektörü için ciddi bir fırsat olduğu anlaşılmıştır.

Bugüne kadar genelde tercih edilen yöntem, büyük şirketlerin tanınmış isimler ile birlikte çalışmaları ve kampanyalarnı bu isimlerle birlikte götürmeleri şeklindeydi. Ancak bu ünlü ve tanınmış kişilere çok yüksek paralar ödenmektedir ve tüketiciler de bu durumun fazlası ile farkındadır. Bir ürünün reklamı yapılırken ortada ciddi bir çıkar ilişkisi bulunmaktadır. Bu ilişki zamanla tüketiciler tarafından doğal ve samimi bulunmamaya başlamıştır. İşte Etkileyici Pazarlama (Influencer Marketing) yöntemini geleneksel pazarlama yöntemlerinden ayıran temel fark budur.

Bu yeni yöntemin temelinde şu iki yaklaşım bulunmaktadır:

  • Tüketiciler samimiyet ve güven vermekten uzak, sadece reklam amaçlı dayatmalar olmasından ziyade, şirketlerin kendileri ile iletişime geçmelerini beklemektedir.
  • Tüketiciler, reklamı yapılan ürünleri kullanan kişilerin görüş ve değerlendirmelerini bilmek istemektedir.

Bu iki yaklaşım, büyük şirketleri zamanla Etkileyici Pazarlama (Influencer Marketing) yöntemine çekmektedir. Bazı uzmanlar bu yeni yöntemi Y Kuşağı Pazarlama Yöntemi olarak tanımlamaktadır. Üstelik geleneksel pazarlama yöntemlerinde, tanınmış kişiler ile kampanyalara çok fazla rakamlar harcanırken, Etkileyici Pazarlama (Influencer Marketing) yönteminde çok daha düşük bütçelerle sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapmak mümkündür.

influencer-marketing

Peki, Influencer’lar, yani sosyal medyada etkili kişiler, farklı olarak neler yapmaktadır? Ürün ile ilgili paylaşımlar yapılırken, marka, tüketicinin gözüne sokulmuyor. Ürünün faydaları ve özelliklerinin ayrıntılarına girilmiyor. Ortaya reklam kokmayan ancak ilgi çeken ve olabildiğince doğal içerikler konuyor. Örneğin Samsung Galaxy S8 model telefonların tanıtımları, bu yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Sosyal medayada paylaşım yapılırken, “belki de görülen sadece bir resmin parçasıdır” denmiş. Arkasından birçok kişinin yorumu geliyor. Gerçekten de bu yöntem büyük şirketlerin yüzünü güldürmektedir ve giderek daha fazla talep görmektedir. Bu şirketler, özellikle sosyal medya fenomenlerinin, takipçileri üzerinde onların satın alma davranışlarını etkileme güçleri olduğunun farkındadır. Bir kısım şirketler henüz keşif aşamasında olsa da zaman ilerledikçe bu yöntem daha profesyonel bir yapıya kavuşmaya başlamıştır.

pazarlama-strateji

Etkileyici Pazarlama (Influencer Marketing) yöntemin uygulandığı platformlar arasında YouTube ve Instagram başı çekmektedir. Ancak geleneksel pazarlama yöntemlerinde olduğu gibi, bu tür kampanyalarda da sosyal medyada etkili kişilerin ya da sosyal medya fenomenlerinin doğru kişiler olması, bu kişilerin doğru hedef kütleye hitap etmesi ve doğru sosyal ağları kullanması özellikle önemli noktalardır. Aksi halde bu yöntemde de başarısız olma ihtimali yok değil.